ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A V&T Globál Szolgáltató Kft. által üzemeltetett honlapokon: www.ehenhalok.hu, www.fairfood.hu, www.pizzza.hu és egyéb hozzátartozó csatornákon (továbbiakban 'Honlap' vagy 'Honlapok') elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználó, a Vendég, az Étterem és a Szolgáltató jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan.

1.) Fogalmak és adatok

1.1.) Üzemeltetői adatok:

Postázási cím: 1158 Budapest, Thököly út 23.
Cégjegyzékszám: 01-09-282296 Fővárosi Cégbíróság
E-mail cím: info@ehenhalok.hu
Telefonszám: +36/20-348-1112

Továbbiakban mint 'Szolgáltató'

1.2.) Tárhelyszolgáltatói adatok:

DoclernetHosting Kft. 1101. Budapest, Expo Tér 5-7.

1.3.) Fogalmak

 • Étterem: Ételrendelési és étel kiszállítási szolgáltatás nyújtására a hatályos jogszabályok értelmében jogosult személy.
 • Vendég, Felhasználó: azon személy, aki a Szolgáltató rendszerének használatával az Étteremtől ételt és/vagy italt rendel, illetve aki az Étterem szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi, arra vonatkozó jogviszonyt létesít az Étteremmel.
 • Diszpécser: az Étterem által az Adminisztrációs Felület korlátozott használatára feljogosított személy, aki az Adminisztrációs Felületen az alábbiakra vonatkozóan rendelkezik jogosítással; rendelések megtekintése, elfogadása, elutasítása a rendelés összes adatával; zárva tartás és késés kezelése; termékek láthatóságának módosítása; üzenet írása a Szolgáltató adminisztrátorai részére.
 • Szerződés: a Szolgáltató és az Étterem között a jelen ÁSZF 4.) pontjában meghatározott folyamat során létrejövő szerződés.
 • Szerződés: a Szolgáltató által az Étterem részére biztosított online felület, ahol az Étterem (i) szerződést köthet a Szolgáltatóval; (ii) feltöltheti ajánlatait a Honlapra; (iii) megtekintheti az ajánlatával, illetve ajánlatának közzétételével kapcsolatos releváns információkat; (iv) megtekintheti a Vendégek vásárlásaira vonatkozó, Szolgáltatóval valóelszámoláshoz kötődő információkat, a szerződéssel, számlaegyenlegével kapcsolatos adatokat.

2.) Általános információk

2.1.) Szolgáltató az Éttermek ételrendelési ajánlatait gyűjti össze és a Vendégek a Honlapon keresztül ételt és italt rendelhetnek házhozszállításra vagy elvitelre. Szolgáltató közvetítő tevékenységet folytat, a rendszere a Vendégek megrendeléseit fogadja, feldolgozza és továbbítja az Éttermeknek. Szolgáltató nem találkozik személyesen a Vendéggel, mivel az árut az Éttermek készítik össze és szállítják ki.

2.2.) A Honlapon keresztül a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a Vendégek számára ingyenes.

2.3.) A jelen ÁSZF alapján az Étterem szerződését vagy regisztrációját követően a Szolgáltató megjeleníti az Éttermet a kínálatában, továbbá biztosítja a rendszerébe beérkező rendeléseknek, foglalásoknak, illetve ajánlatkéréseknek az Étterem részére történő továbbítását az Étterem pedig ellenértéket fizet a Szolgáltató részére. Az Étterem saját maga adja meg és tölti fel a Szolgáltató rendszerébe a kínálatára vonatkozó fotókat, adatokat és információkat, amelyeket a Szolgáltató megjelenít.

2.3.1.) Némely esetben a Szolgáltató vállalja az adatok feltöltését, de a végeredményér felelőséget nem tud vállalni, mivel nem tudja ellenőrizni, hogy a kapott adatok helyesek, nem időtmúltak, vagy nem tévesek. Minden az étteremről szóló adat és annak hiányossága, az Éttermet terheli felelőséggel.

2.4.) Az Étterem megrendeli a Szolgáltatótól az ajánlatának a Honlapon történő megjelenítését és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások Szolgáltató általi elvégzését. Az Étterem a megrendelése keretében kifejezetten megbízza a Szolgáltatót azzal, hogy az Étterem és a Vendég közti szerződéshez, illetve kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységeket ellássa, így különösen a rendeléseket továbbítsa.

2.5.) A Szolgáltató szolgáltatását bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Honlapon megadja a szükséges adatait és egyúttal magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Honlapon kizárólag 16. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.

2.6.) Szolgáltató vállalja, hogy jutalék ellenében a Honlapon megjeleníti az Étterem ajánlatát a Honlapon az Étterem által az Adminisztrációs Felületre feltöltött adatok alapján és kezeli a Felhasználóktól beérkező rendeléseket, foglalásokat és ajánlatkéréseket (alapszolgáltatás). Az ezen kívüli további szolgáltatások nyújtásához az Étterem külön megrendelése szükséges digitális e-mail vagy telefonos egyeztetés formályában, amely szolgáltatások a Díjszabályzatban meghatározott külön díj mellett vehetők igénybe (egyéb szolgáltatások).

2.7.) Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más honlapokon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

3.) Az Étterem és a Vendég közötti jogviszony

3.1.) A Honlapon elérhető adatlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó az Étteremnél rendelhet. A Szolgáltató a rendelést egy automatikus e-mail üzenetben igazolja vissza a Felhasználónak.

3.2.) Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolja a Felhasználó rendelését, úgy a Vendég és az Étterem között az Étterem szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó szerződés jön létre. A szerződés létrejöttét az Étterem azon visszaigazolása (nyilatkozata) hozza létre, amely a rendelés elfogadását tartalmazza és amelyet Megbízó a Szolgáltató részére küld meg.

3.3.) A Szolgáltató kizárólag a Honlapon megjelenített szolgáltatásokat értékesítő Megbízó közvetítőjeként jár el. A Szolgáltató és a Vendég között nem jön létre szerződés, továbbá a Szolgáltató nem szerződő fél a Vendég és az Étterem közötti szerződésben.

4.) Az Étterem és a Szolgáltató közötti szerződés, jogviszony

4.1.) Az Étterem és a Szolgáltató közötti jogviszony akkor veszi kezdetét, ha az Étterem adatai megjelennek a Honlapokon. Az Étterem megjelenése egy ellenőrzés után jelenhet meg, amit az Étterem végez el. Az Étterem kijelenti, hogy az ellenőrzéssel elfogadja jelesz ÁSZF összes pontját, és teljesen egyetért vele. Ekkor lép hatályba az Étterem és a szolgáltató közötti jogviszony.

4.2.) A Szolgáltató jogosult indokolás nélkül megtagadni az Étterem regisztrációjának aktiválását.

4.3.) A Szolgáltató a szolgáltatását közvetítő szolgáltatóként nyújtja. Az Étterem és a Szolgáltató közötti szerződés Általános Szerződési Feltételekkel szerződéskötésnek minősűl. A Szerződés nyelve a magyar nyelv.

5.) A Szolgáltató egyéb jogai és kötelezettségei

5.1.) A Szolgáltató jogosult a Vendégeket informálni arról, hogy az adott rendelés vonatkozásában az Étterem és a Vendég között jön létre jogviszony. A Szolgáltató tájékoztatási joga kiterjed arra is, hogy a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyból fakadó jogokról és kötelezettségekről tájékoztassa a Felhasználókat és Vendégeket. A Szolgáltató, vagy megbízottja egyebekben is jogosult kapcsolatba lépni a Vendéggel, illetve tőle információkat kérni a közvetítésével létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban.

5.2.) A Felhasználók és a Vendégek írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket tehetnek a Honlapon az Étterem szolgáltatásával kapcsolatban. A Szolgáltató jogosult a rendelés igénybevételét követően a Vendég véleményét beszerezni és azt a Honlapon Megbízó előzetes hozzájárulása, beleegyezése nélkül bármikor, bármilyen időtartamban közzétenni. A Felhasználók és Vendégek értékeléseivel kapcsolatos valamennyi szerzői vagyoni jog a Szolgáltatót illeti meg, így különösen a Szolgáltató jogosult az értékeléseket területi és időbeli korlátozás nélkül részben vagy egészben közzétenni, átdolgozni, csoportosítani, összegyűjtve közzétenni, az értékelésekre harmadik személyeknek további felhasználási jogot adni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy kihagyja vagy eltávolítsa az obszcenitást vagy jogellenes, illetve adatvédelmi korlátozásba ütköző tartalmú értékeléseket. A Honlapon közzétett értékelések felhasználásának joga kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg. A Szolgáltató jogosult az értékeléseket a Honlapon kívül más felületeken is közzétenni. Az Étterem kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult felhasználni a Vendégek értékeléseit. A Szolgáltató a hozzájárulását indokolás nélkül jogosult megtagadni.

A Szolgáltató külön gyűjti a rendelésekkel és a helyben fogyasztással kapcsolatos írásokat, véleményeket, hozzászólásokat és értékeléseket. Értékelni kizárólag a helyben fogyasztás esetén lehet és csak a regisztrált Vendégek jogosultak az értékelésre. Rendelés esetén csak a rendelés után négy órával és kizárólag a rendeléshez és a rendelt termékhez kapcsolódóan lehet írásokat, véleményeket és hozzászólásokat tenni.

5.3.) A Szolgáltató jogosult az Étterem által megadott e-mail-címre a saját, az Étteremtől különböző partnerei (harmadik személyek), illetve az Éttermi szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni.

5.4.) A rendelések elősegítése és növelése érdekében a Szolgáltató jogosult saját belátása szerint az Étterem által az Adminisztrációs Felületen a Honlapra feltöltött ajánlatokat, illetve az ezzel kapcsolatos adatok és információk (ide értve bármely fotót, illusztrációt, szöveget is) egészét, vagy azok bármely részét az általa meghatározott módon és tartamban a nyilvánossághoz közvetíteni, megjeleníteni, népszerűsíteni, reklámozni. A Szolgáltató a fotókon jogosult digitális vízjelet elhelyezni. Az Étterem ezen cselekményekre, illetve felhasználásokra kifejezetten feljogosítja a Szolgáltatót, ide értve a jogi oltalomban részesülő és/vagy részesíthető megjelölések, ábrák, fotók, képanyagok, stb. felhasználást is. A Szolgáltató így különösen jogosult az Étterem helyét, ajánlatát, bármilyen módon (online és offline felületeken is) hirdetni, megjeleníteni. A Szolgáltató joga kiterjed arra, hogy az Étterem által az Adminisztrációs Felületre feltöltött információt a Honlapon kívül más honlapokon, így különösen kereső és közösségi honlapokon is megjelenítse.

5.5) A Szolgáltató köteles a Felhasználóknak a Honlapon keresztül érkező rendeléseit az Étterem részére továbbítani.

6.) Az Étterem egyéb jogai és kötelezettségei

6.1.) Az Étterem jogosult arra, hogy az ajánlata a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint megjelenjen a Honlapon és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vegye. Az Étterem jogosult, egyben köteles az Adminisztrációs Felület használatára. Az Étterem köteles az Adminisztrációs Felületen keresztül megtenni mindazon cselekményeket, amelyek megtételét az ASZF előírja.

6.2.) Az Étterem köteles a Szolgáltató részére a megállapodás szerinti ellenértéket megfizetni ami ezen ÁSZF 9.) pontjában található.

6.3.) Az Étterem köteles a valóságnak megfelelően, jogszerűen és harmadik személyek jogainak és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megsértése nélkül megküldeni a Szolgáltató részére, illetve feltüntetni az Adminisztrációs Felületen a fotókat, adatokat, információkat. Az Étterem vállalja és szavatolja, hogy minden olyan adatot és információt az előírt módon megad, amely jogszabályi előírás, vagy hatósági rendelkezés okán kötelező és egyebekben is feltüntet minden olyan releváns információt, ami a Felhasználó és a Vendég megalapozott döntéséhez szükséges. A Szolgáltatónak joga van a tudomására jutott hibás adatokat javítani és az Étterem szerződését felmondani, amennyiben ismételten valótlan, illetve jogsértő adatokat ad meg az Adminisztrációs Felületen.

6.4.) Az Étterem sem az Adminisztrációs Felületen, sem a Szolgáltató rendszerén keresztüli kommunikációjában, sem egyéb módon nem adhat meg olyan adatot, információt, és elérhetőséget, amelyek a vele való kapcsolatfelvételre alkalmasak (telefonszám, email cím, webcímek, linkek, stb.), továbbá más módon sem ösztönözheti a Felhasználót és a Vendéget a vele történő közvetlen kapcsolatfelvételre. Az Étterem az általa a Honlapon megjelenített ajánlatra a Szolgáltató rendszerén keresztül érkezett rendelést kizárólag a Szolgáltató rendszerén keresztül jogosult jóváhagyni, elfogadni. A rendelés, jóváhagyás és elfogadás abban az esetben is a Szolgáltató rendszerén keresztül történik, amennyiben az Étterem számlázó programot vesz igénybe. A számlázó program alkalmazása az Étterem egyedi döntésétől függ, a Szolgáltató a számlázó program működésével kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal és számlázó program alkalmazása esetén is a Szolgáltató rendszerében rögzített adatok az irányadóak. A jelen pontban meghatározott kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A Szolgáltató a jelen pontban meghatározott módon történő rendelés esetén is jogosult Megbízótól a Díjszabályzatban meghatározott jutalékra.

6.5.) Az Étterem köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy korlátozó technikai problémákról, így különösen az Internetkapcsolat tartós, vagy időszakos (egy munkanapot várhatóan elérő, vagy meghaladó) hiányáról, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, azzal, hogy az értesítés elmaradásából eredő károkat saját maga köteles viselni.

6.6.) Amennyiben az Étterem a rendelést a Vendég részére bármely okból nem tudja teljesíteni, köteles erről haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

6.7.) Az Étterem köteles a Szolgáltató rendszerén keresztül érkező megkeresésre legfeljebb 35 percen belül belül reagálni. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Vendég rendelését az Étterem előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan visszautasítani. Amennyiben az Étterem két alkalommal elmulasztja a fenti határidőt, úgy a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6.8.) Az Étterem köteles az általa bármely felületen (más szolgáltató rendszerében, és/vagy saját, vagy más honlapján, és/vagy bármely más egyéb platformon /online és offline/, különösen a Szolgáltató szempontjából konkurens honlapokon) feltüntetett legalacsonyabb árat, illetve akciót feltüntetni a Szolgáltató Honlapján is. Az Étterem köteles a Honlapon közzétett ajánlatában azonos árat meghatározni, mint amilyet egyébként, az egyéb hivatalos árlistájában alkalmaz, illetve mindenkor meghirdet. Megbízó kötelezettségének megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve választása szerint a szolgáltatását felfüggeszteni. Az Étterem kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa a Szolgáltatónak fizetendő ellenérték mértéke ezen vállalására is tekintettel került az adott mértékben megállapítva, továbbá a Szolgáltató az Étterem ezen vállalására is tekintettel biztosítja azt a szolgáltatást, amelyet a jelen ÁSZF meghatároz.

6.9.) A Szolgáltató az Étterem részére az Adminisztrációs Felületre belépéshez szükséges jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. A jelszó titkosságának megőrzéséről az Étterem köteles gondoskodni.

6.10.) Az Étterem köteles tartózkodni olyan eszköz használatától, amely a Honlap, illetve az Adminisztrációs Felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működését. Az Étterem jogosult Diszpécsert kijelölni az Adminisztrációs Felület használatára. Ezt meghaladóan az Étterem az Adminisztrációs Felületet csak maga használhatja, illetéktelen harmadik személynek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. Az Étterem köteles a Szolgáltatótól kapott jelszót bizalmasan kezelni.

6.11.) A Honlapon az Étterem kínálatának megjelenítéshez, a Vendég és az Étterem közötti szerződés létrejöttéhez az Étterem aktív és tevőleges cselekménye, illetve közreműködése szükséges. Az Étterem a kínálatára vonatkozó fotókat, adatokat, információkat az Adminisztrációs Felületen keresztül jogosult és köteles megadni. Az Étterem vállalja, hogy a rendeléshez szükséges valós és mindenkor aktuális információkat megadja.

6.12.) Az Étterem a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a Szolgáltató székhelyére címzett levélben, vagy a Szolgáltató által megadott elektronikus elérhetőségeken keresztül közölheti. Az Étterem a Szolgáltató hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet azzal, hogy a Szolgáltató felelőssége a jelen ÁSZF-ben meghatározottaknak megfelelően korlátozott.

7.) Nyereményjátékok, kuponok és promóciók

7.1.) A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Honlapon vagy a Szolgáltató egyéb Szociális Média felületein nyereményjátékokat szervezzen. A nyereményjátékokkal összefüggésben a Szolgáltató és az Étterem külön megállapodást köthetnek.

7.1.1.) A Szolgáltató szabadon választhat, milyen nyereményjátékot készít Felhasználói részére. Az lehet az Étteremmel kapcsolatos nyereményjáték, vagy más digitális vagy fizikai termék kisorsolása is.

7.1.2.) A Szolgáltató nem köteles értesíteni az Éttermet, ha az Étterem kínálatából készít Nyereményjátékot, de ezt csak akkor teheti, ha további pénzügyi veszteség nem terheli az Éttermet.

7.2.) A Szolgáltató jogosult a Felhasználók és Vendégek részére azonosító kóddal ellátott, meghatározott összegre vonatkozó kupont kiállítani és értékesíteni. A kupon az azon megjelölt érvényességi idő alatt - a Honlapon való foglalás útján - az Étterem és a Vendég között létrejövő szerződéses szolgáltatások részben, vagy egészben történő kiegyenlítésére használható fel. A kupont a Vendég az általa megválasztott rendelésre válthatja be. A Vendég az általa meghatározott foglalás alkalmával a kód megadásával rendelkezik arról, hogy az érintett szolgáltatás tekintetében a kupont fel kívánja használni. Az Étterem a kupon alapján végzett rendeléseket a jelen ASZF szerint igazolja vissza a Vendég részére. A kupon a Vendég és az Étterem közötti szerződés létrejöttével - az Étterem és a Szolgáltató közötti elszámolási rend szerint - beváltottnak minősül. Az Étterem és a Vendég között létrejövő szerződéskötés menetére, továbbá az Étteremnek a Vendéggel szembeni jogaira és kötelezettségeire, az a kupon beváltására és az abból folyó fizetési kötelezettségekre a jelen ÁSZF-ben meghatározottak az irányadóak. A felek eltérő és kifejezett megállapodása hiányában az Étterem az ÁSZF elfogadásával kifejezetten megbízza a Szolgáltatót azzal, hogy az ÁSZF szerint váltsa be a Vendégnek a Szolgáltatótól vásárolt kuponját amennyiben a Vendég az Étteremmel való szerződéskötéséhez kapcsolódóan a kupont fel kívánja használni. A beváltott kupon névértéke az Étterem és a Vendég közötti szerződéses szolgáltatás árába beszámít.

7.3.) A kupon névértéken kerül beváltásra. Egy kupon több részletben történő beváltására, vagy árkülönbözet visszaigénylésére nincs lehetősége a Vendégnek. Amennyiben a kupon névértékét meghaladja a Vendég által megvásárolt szolgáltatás értéke, úgy az árkülönbözetet egyéb, az Étteremnél lehetséges fizetési mód útján a Vendég közvetlenül az Étterem felé rendezi vagy a Honlapon leadott online fizetésben kiegyenlíti.

7.4.) Az Étterem részére a Szolgáltató téríti meg a beváltottnak minősülő kupon névértékének megfelelő összeget. A Szolgáltató jogosult a kupon ellenértékét a részére fizetendő esedékes díj összegébe beszámítani. Abban az esetben, amennyiben az Étteremnek az adott havi elszámolási időszakban a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettsége kisebb, mint a Szolgáltató által a kuponok ellenértékeként fizetendő összeg mértéke, úgy a Szolgáltató a beszámítás után fennmaradó összeget a tárgyhót követő hónap 30. napjáig átutalás útján fizeti meg az Étterem részére.

7.5.) Promóciók szervezése, kivitelezése és a Szolgáltató jogai

7.5.1.) A Szolgátlató létrehozhat különböző promóciókat és nyereményjátékokat (továbbiakban 'Promók'), amiben ha a Felhasználók részt vesznek, elfogadján jelen ÁSZF-et.

7.5.2.) A Promók kiírója minden esetben a Szolgáltató (V&T Globál Szolgáltató Kft.) Kivéve, ha ezt a Szolgáltató nem jelzi egy külön játékszabályzatban.

7.5.3.) A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szolgáltató viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Felhasználót terhelik.

7.5.4.) A Szolgáltató minden esetben nyilvánosságra hozhatja a nyertes vagy nyertesek nevét esetleg személyes adatait. A Szolgáltató figyelembe veszi a Személyes adatok védelmét.

7.5.5.) A Szolgáltató jogosult kiválasztani a nyertesek meghatározásának fajtáját. Legyen az egy automatikus rendszer által kezelt sorsolás, vagy a Szolgáltató képviseletére kijelölt személy döntése.

7.5.6.) A Szolgáltató jogosúlt indoklás nélkül kizárni egyes Felhasználókat akik résztvesznek a Promóban.

7.5.7.) A Felhasználó ha megadja adatait a Prómóban, azzal résztvesz és elfogadja jelen ÁSZF minden pontját.

8.) Honlapon megjelenő ajánlatok sorrendjének meghatározása

8.1.) A Szolgáltató egyoldalú döntése alapján jogosult olyan feltételrendszert meghatározni, amely az Étteremnek a Honlapon megjelenő ajánlatának, illetve más Éttermek ajánlatainak a Honlapon megjelenő sorrendjét meghatározza, illetve előre meghatározott kritériumok alapján befolyásolja a sorrendet. A rendszer a Szolgáltató által meghatározott kritériumok mentén valamennyi Megbízóra egységesen vonatkozik. Az Étterem a sorrendet létrehozó rendszerrel és a sorrenddel szemben kifogást nem emelhet, igényt nem terjeszthet elő, illetve nem érvényesíthet.

8.2.) A Szolgáltató továbbá jogosult bármikor megváltoztatni a sorrendet, vagy teljesen máshogy megjeleníteni az Éttermeket.

9.) Jutalék és egyéb díjak, fizetési feltételek

9.1.) Az Étterem a Szolgáltató Honlapon keresztül történő rendeléssel kapcsolatos szolgáltatásáért jutalékot köteles fizetni, amelynek alapja a Honlapon keresztül a Vendég által igénybe vett rendelések bruttó ellenértéke. A jutalék a Szolgáltató szolgáltatásának a díja. Amennyiben a felek megállapodása alapján az Étterem – a Szolgáltató alapszolgáltatáson túli egyéb szolgáltatása fejében (például találati listán belüli helyezés javítása) – a meghatározott jutalék mértékénél magasabb jutalékot fizet a szolgáltatónak, úgy az elszámolás alapját ezen magasabb jutalékszint képezi.

9.2.) A jutalékés az egyéb szolgáltatások díjának mértékét a Díjszabályzat tartalmazza. A Szolgáltató az általa közvetített rendelések jutalékáról havonta utólag számlát készít az Étterem nevére, amelyet az Étterem az Adminisztrációs Felületről letölthet. A jutalék és az egyéb szolgáltatások díjának mértékét az Étterem a Díjszabályzat elfogadásával fogadja el, melyről a Szolgáltató a regisztrációt megerősítő e-mailben is tájékoztatást ad , valamint a jutalékok és díjak mértéke az Adminisztrációs Felületen is elérhető. A fizetés banki átutalással és bankkártyával teljesíthető. Banki átutalással történő fizetés a Szolgáltatónak a jelen ASZF-ben meghatározott bankszámlaszámára történik.

9.3.) Az Étterem az Adminisztrációs Felületen egyenleg elérésére jogosult. Az egyenleg történelmében megtekinthető melyik rendelés után mennyi jutalék került levonásra. A Szolgáltató jutaléka levonásra kerül az online rendelések bevételéből, az Étterem részére a Szolgáltató jutalékával csökkentett összeg kerül kifizetésre. Amennyiben kártyás fizetés történik, a fizetett összeg először jóváírásra kerül az Étterem egyenlegén, majd levonásra kerül a Szolgáltató jutaléka. Amennyiben az elszámolás időpontjában az Étterem egyenlege pozitív, akkor a pozitív egyenleget a Szolgáltató átutalja az Étterem részére. Amennyiben az egyenleg negatív, akkor az Étterem köteles akkora összeget fizetni a Szolgáltató részére, hogy az egyenlege nulla összegű legyen.

9.4.) Szolgáltató akként nyilatkozik, hogy amennyiben a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény „Ratv.”) szerint Interneten közzétett reklám közzétevőjének minősülne, abban az esetben a Ratv. szerinti adókötelezettség őt nem terheli, adóbevallási és adófizetési kötelezettségnek nem kell eleget tennie, így ilyennek nem is tesz eleget. Amennyiben a Ratv. alapján adókötelezettség merülne fel, úgy annak az Étterem köteles eleget tenni és azt nem jogosult a Szolgáltatóra hárítani.

9.5.) A jutalék és az egyéb szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámláján való jóváírás napján minősül megfizetettnek, vagy ha a tárgyhónap egyenlege pozitív összegű volt, és a Szolgáltató letudta vonni a jutalékát és az egyéb szolgáltatás díját.

9.6.) Szolgáltató a szolgáltatásokról kiállított számláját kizárólag e-mail útján küldi meg a Megrendelő részére a Megrendelő által erre a célra megadott e-mail címre. Abban az esetben, ha a Megrendelő előzetesen e-mailben jelzi a Szolgáltatónak, hogy nem járul hozzá az elektronikus számlázáshoz, a Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki.Az Étterem köteles az e-mailben megkapott számlát kinyomtatni. Amennyiben az Étterem által megadott e-mail cím nem helyes, minden kár és felelőség az Éttermet terheli, mivel köteles mindig friss elérhetőséget biztosítani a Szolgáltató részére.

9.7.) Az Étterem esetleges túlfizetése esetére a Szolgáltatótól kamatot nem követelhet.

9.8.) Az Étterem nem jogosult a Szolgáltatóval szemben felmerülő pénzköveteléseinek, vagy bármely egyéb követeléseinek a jutalékba, egyéb díjba, vagy a jelen ÁSZF és a Szerződés alapján a Szolgáltató részére teljesítendő bármely egyéb kifizetésbe való beszámítására. Szolgáltató és Megbízó a Ptk. 6:49. § – 6:52. §-ai (beszámítás) alkalmazását a jelen ÁSZF és a Szerződés vonatkozásában kizárják.

10.) Fizetési késedelem

10.1.) Az Étterem a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles teljesíteni. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A Szolgáltató az Étterem késedelmes, vagy nem fizetése esetén az igényérvényesítése teljes költségét jogosult az Étteremre terhelni, aki annak megfizetésére is köteles.

10.2.) A Szolgáltató az Étterem fizetési kötelezettsége megsértése esetén - eltérő és kifejezett megállapodás hiányában – a Szolgáltató számláján megjelent fizetési határidő utolsó napját követő 30 nap eredménytelen eltelte esetén jogosult az Étterem valamennyi ajánlatát az Étterem előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül törölni a Honlapról és felfüggeszteni a Vendégek Étterem ajánlatára vonatkozó rendelését, illetve a Vendégek rendelésének továbbítását. A foglalási korlátozás esetében az Étterem adatai megjelennek a Honlapon, de Vendégek nem rendelhetnek az ajánlatból. Amennyiben az Étterem fizetési késedelme eléri a 60 napot, úgy a megjelenést a Szolgáltató véglegesen inaktívvá teheti. Az esetleges korlátozások a fizetési kötelezettség teljesítéséig maradnak érvényben. A Szolgáltató jogosult a Díjszabályzatban meghatározott mértékű díj előzetes megfizetéséhez kötni az Étterem ajánlatainak Honlapon való újraaktiválását. Amennyiben az Étterem a korábbi megrendeléseket nem, vagy késedelmesen fizette meg Szolgáltató részére, illetve a Szolgáltató megítélése szerint ugyanaz a nem fizető személy, vagy személyek csoportja más néven kíván regisztrálni, abban az esetben a Szolgáltató jogosult az Étterem újabb regisztrációs igényét és megrendelését visszautasítani.

10.3.) Az Étterem fizetési kötelezettségének megszegése esetén a Szolgáltató az Étterem előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül jogosult követelése érvényesítésére harmadik személynek megbízást adni és ennek érdekében az Étterem valamennyi, Szolgáltatónál rendelkezésre álló adatát a harmadik személy részére átadni.

11.) Adatvédelem, titokvédelem és személyiségi jogok védelme

11.1.) Amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a Vendégek és/vagy Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony kapcsán tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titkok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre is.

11.2.) Az Étterem az ÁSZF szerinti tevékenysége, így különösen az adatfeltöltése során – és bármilyen az Adminisztrációs Felületen végezhető tevékenységei során – köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni és köteles tartózkodni a harmadik személyek személyiségi és szerzői jogainak megsértésétől.

11.3.) A Szolgáltató jogosult az Étterem által az ÁSZF szerint a felek között létrejött jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak, fotóinak és információinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára (pl. számlázás, kapcsolattartás, azonosítás). Az Étterem a Szolgáltató hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a Szolgáltatót tekintettel arra, hogy ezen cselekmények megtétele a szolgáltatás nyújtásához szükségesek.

11.4.) A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével tíltja az Étterem adatait a Honlapokról az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a vonatkozó jogszabályok szerinti elévülési időn belül megőriz.

11.5.) Az Étterem köteles a Vendég adatait (beleértve az Étterem által önállóan felvett adatokat) a jogszabályi keretek között és a jelen ÁSZF-ben meghatározott mértékig és célokhoz kötötten és a szükséges mértékben kezelni.

11.6.) Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, a Vendégeket és az Éttermeket, hogy a Honlap használatát követő programot ('cookie') alkalmazhat, amely során a Honlapra látogató személy merevlemezére a böngészőjén keresztül egy információs fájl kerülhet, ami azonosítja a felhasználót a Honlapra való következő látogatása alkalmával. A Felhasználók, a Vendégek és az Éttermek a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszik és hozzájárulnak az ilyen és ehhez hasonló számítástechnikai eszközöknek a Honlap használatához kapcsolódó alkalmazásához.

11.7.) A Felhasználók és a Vendégek a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy a Honlapon megadott adataikat (beleértve a bankkártyájuk adatait is) a Szolgáltató az Étterem részére továbbítsa. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, a Vendégeket és az Éttermeket arról, hogy a bankkártya-adatok megismerésére a Szolgáltató nem jogosult és a számítástechnikai rendszer sajátosságaiból eredően nem is képes. A bankkártya-adatok a Szolgáltatónál nem kerülnek rögzítésre, tárolásra. A Szolgáltató a bankkártya-adatokkal való esetleges visszaélésekből eredő felelősségét a Felhasználókkal, a Vendégekkel és az Éttermekkel szemben egyaránt kizárja a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

12.) Szerzői jogok

12.1.) A Honlapon megjelenített tartalomra vonatkozóan - ide nem értve az Étterem által feltöltött tartalmakat - a Szolgáltató kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, vagy hasznosíthatók.

12.2.) A Honlapra az Étterem által, vagy érdekében feltöltött tartalmakat – eltérő megjelölés hiányában – a Szolgáltató az Étterem szellemi alkotásaként kezeli. Az Étterem a feltöltéssel szavatolja, hogy a tartalom felhasználására jogosult, az harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, vagy veszélyezteti. Az Étterem szavatosságvállalása kiterjed arra is, hogy az általa feltöltött bármely tartalmat és megjelölést a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatáshoz szükséges mértékben felhasználhatja.

12.3.) Az „ehenhalok.hu” a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, amelyet az Étterem nem jogosult közvetlenül megcélozni kulcsszó vásárlásokon keresztül, így internetes hirdetésekben az Étterem nem hirdethet ezen márkanév felhasználásával.

13.) Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése

13.1.) A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatása révén az Étterem szerződést köt a Felhasználókkal, illetve, hogy szerződést köt meghatározott számú Felhasználóval. A Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel az Étterem felé. Az eredmény elmaradásával összefüggésben az Étterem semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így különösen kártalanítás, kártérítés, azon belül biztatási kár és elmaradt haszon jogcímén sem. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget az Étterem ajánlatának megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben az Étterem hiányosan tölti fel, illetve adja meg az ajánlatával kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés jogszabályba, vagy a jelen ÁSZF-be ütközik.

13.2.) A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó és/vagy a Vendég, vagy harmadik személyek által az Étteremmel szemben érvényesített igényéért. Kizárólag az Étterem felelős az ajánlata tényleges tulajdonságaiért, az általa a Honlapra feltöltött adatok jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért, helyességéért és teljességéért, valóságáért, az adatok hiányosságáért, vagy fogyatékosságáért, továbbá a megadott adatoktól való utóbbi eltérésekért. Kizárólag az Étterem felelős a téves ajánlatokból és visszaigazolásokból eredő igényekért. Az Étterem felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha az Adminisztrációs Felületen megadott, illetve megadni vállalt adatokhoz és/vagy paraméterekhez képest (amire tekintettel a Vendég a foglalását megtette, illetve a Vendég és az Étterem között a szerződés létrejött) utóbb változások következnek be.

13.3.) Az Étterem tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Étteremmel és harmadik személyekkel szemben kizárja a felelősségét az Étterem által a Honlapra feltöltött tartalomnak az Étterem érdekkörében felmerült okból történő, az ÁSZF és/vagy a Szerződés megszegése miatti eltávolítása, illetve az Adminisztrációs Felülethez való hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely igényért. Továbbá a Szolgáltató az Étteremmel szemben kizárja a felelősségét az olyan igényért, amely az Étteremnél az általa a Honlapra felöltött tartalmaknak harmadik személyek által üzemeltetett honlapokon való megjelenésével kapcsolatban merül fel.

13.4.) A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás nyújtása során használt szoftver pontosságáért,megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett károkért, így különösen az Internet hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okozta károkért.

13.5.) A Szolgáltatónak a jelen ÁSZF és a Szerződés teljesítésével kapcsolatos, abból eredő vagy ahhoz kapcsolható mindennemű polgári jogi felelőssége a Ptk. 6:152. §-a és 6:526. §-a szerint engedélyezett keretek között korlátozott. Ennek megfelelően a Szolgáltató a jelen ÁSZF és a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan, vagy annak következtében akár harmadik személyek, akár az Étterem oldalán bekövetkező bármilyen kár megtérítéséért való felelőssége (ide nem értve a szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget, valamint egészséget megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősséget) azon szolgáltatással kapcsolatban számított jutalék, illetve egyéb díj mértékéig korlátozott, amely Szolgáltató általi teljesítése alapot adott a kárigény előterjesztésére. Ez a felelősségkorlátozás kiterjed a Szolgáltató által szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre is, valamint magában foglalja a Szolgáltatóra alkalmazandó jogszabály, illetve szavatossági kötelezettség megszegéséből eredő kárigényekért való helytállást is, bármely módon is keletkezzen az alapul szolgáló kárigény.

14.) A Szerződés időtartama, módosítása és megszűnése; kötbér

14.1.) A jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokra vonatkozóan a Szolgáltató és az Étterem között határozatlan időtartamra jön létre a Szerződés.

14.2.) A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et, illetve a Díjszabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően közzéteszi a Honlapon az Étterem részére. A módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás további igénybevétele a módosított ÁSZF Megbízó általi elfogadásának minősül. Amennyiben a Szolgáltató módosítja a jelen ÁSZF-et, illetve a Díjszabályzatot és azt az Étterem nem fogadja el, úgy az Étterem rendes felmondás útján felmondhatja a Szerződést. A felmondásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell azt, hogy az Étterem a Szerződést felmondja.

14.3.) A Szerződés megszűnik a Szolgáltató és az Étterem közös megegyezésével, rendes felmondással és rendkívüli felmondással.

14.4.) Mind a Szolgáltató, mind az Étterem jogosult a Szerződést rendes felmondással, legalább 15 napos felmondási idővel indokolás nélkül megszüntetni a másik félhez intézett nyilatkozattal. A felmondási jog nem korlátozza a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben meghatározott, szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó jogosultságát.

14.5.) Mind a Szolgáltató, mind az Étterem jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal indokolással felmondani, amennyiben a másik fél valamely ÁSZF-ben, vagy szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi. Az azonnali hatályú felmondást megalapozza az egyszeri lényeges kötelezettségszegés is.

14.6.) A Szolgáltatót az Étterem szerződésszegése esetén – az ebből kifolyólag közölt esetleges felfüggesztéssel, vagy rendkívüli felmondás mellett is – kötbér jogcímén azon jutaléknak a kétszerese illeti meg, amelytől a rendszer Megbízó általi megkerüléséből kifolyólag elesett. A Szolgáltató a kötbért meghaladó kárát is jogosult az Étteremmel szemben érvényesíteni.

14.7.) A Szolgáltató a követelése érvényesítése mellett megtagadhatja az Étterem ajánlatának a Honlapon való közzétételét, illetve törölheti a már közzétett ajánlatot, valamint azonnali hatállyal felmondhatja az Étteremmel kötött szerződést, amennyiben az Étterem valamely, az ÁSZF-ben vagy a Szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi. Így különösen, a Szolgáltató jogosult az azonnali hatályú felmondásra, amennyiben a Adminisztrációs Felületre, vagy a Honlapra az Étterem által feltöltött tartalom: (i) jogszabályba ütközik; (ii) hiányos, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, teljesíthetetlen; (iii) sérti, vagy sértheti harmadik személyek személyiségi jogait; (iv) nem tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyek a Felhasználó megalapozott döntésének meghozatalához szükségesek; (v) a Szolgáltató megítélése szerint a Honlap, illetve a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes; (vi) a Szolgáltató megítélése szerint a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, (vii) technikai, illetve terjedelmi okokból nem teljesíthető (viii) azt bármilyen hatóság, vagy egyéb harmadik személy kifogásolta, illetve az adott tartalommal kapcsolatban hatósági eljárás indult.

14.8.) A Szerződés bármely okból való megszűnést követően a Szolgáltató és az Étterem haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni.

15.) Panaszkezelés és jogviták

15.1.) Panasz esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken vehető fel a kapcsolat a Szolgáltatóval. Ha a Felhasználó, Vendég, vagy az Étterem a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és a Felhasználó, Vendég, vagy az Étterem azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel a Szolgáltató, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszával egyidejűleg megküldi a panaszt tevőnek. A Szolgáltató a panaszt a beérkezést követően legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja.

15.2.) Fogyasztói jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A felhasználó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

A békéltető testületek elérhetősége: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Szolgáltató az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreli meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem veti alá magát.

15.3.) A fogyasztó jogviták esetére bírósági út is igénybe vehető, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon lehet tájékozódni.

16.) További rendelkezések

16.1.) Az Étterem ajánlatának közzététele a vonatkozó jogszabályok szerint reklámnak minősül.

16.2.) A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy az Adminisztrációs Felületre, illetve a Honlapra az Étterem által feltöltött tartalmakat a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja, ezért az Étterem köteles meggyőződni arról, hogy az általa feltöltött tartalmak minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

16.3.) A Honlap egyes részeinek működtetése és üzemeltetése során a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatónak minősül.

16.4.) A jelen ÁSZF-el és a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok a felek által a Honlapon, illetve az Adminisztrációs Felületen kapcsolattartás céljára megadott e-mail útján is érvényesen megtehetőek. A Szolgáltató joghatályos nyilatkozatnak tekint minden olyan üzenetet, ami a másik fél által megadott e-mail címről érkezik, illetve amelyet oda küldenek.

16.5.) Amennyiben az Étterem rendelkezik általános szerződési feltételekkel, az nem alkalmazható a jelen ÁSZF-re vonatkozó szolgáltatásokra és az nem válik a Szerződés részévé. A Szolgáltató és az Étterem a Ptk. általános szerződési feltételek ütközésére vonatkozó 6:81. §-ának alkalmazását kizárják.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A V&T Globál Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: 'Adatkezelő') által működtetett és üzemeltetett www.ehenhalok.hu és az egyéb csatornaként használt aloldalak és honlapok, mint az éttermek saját domain címén üzemeltett rendszerek és az egyéb partner cégek saját weboldalai, mint www.fairfood.hu, www.pizzza.hu (a továbbiakban: 'Honlapok') elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt adatok tekintetében az adatok kezeléséről és az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről.

A Honlap használatának megkezdésével a Honlapra látogató felhasználók (a továbbiakban: 'Felhasználó') elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: 'Tájékoztató') foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Honlap használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1.) Adatkezelő adatai:

Az adatok kezelője a Honlapot üzemeltető V&T Globál Szolgáltató Kft.

Postázási cím: 1158 Budapest, Thököly út 23.
Cégjegyzékszám: 01-09-282296 Fővárosi Cégbíróság
E-mail cím: info@ehenhalok.hu
Telefonszám: +36/20-348-1112

2.) Felhasználók általl kifejezetten megadott adatok kezelése

Honlapok használata során

A Felhasználók rendelés leadása közben, illetve a regisztráció során vagy egyszerűen csak a Honlap használata közben lehetőségük van megadni adataikat, hogy a Honlap szolgáltatásait igénybe tudja venni. Az oldalon való rendelés leadása közben nem szükséges a regisztráció, de az személyes adatok tárolása ugyanúgy szükséges a rendelés kiszállítása miatt.

Rendelés leadása közben a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szállítási cím (Város vagy kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó, csengő)

A Felhasználü az oldal használata közben is megadhat bizonyos adatokat, amik nem összeköthetők konkrét személyel, ilyenek például a város, kerület, utca, házszám.

Regisztráció közben a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Jelszó

Felhasználó saját, aktív Facebook fiókja segítségével is regisztrálhat a Honlaphoz, Facebook fiókjához tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával (a továbbiakban: 'Facebook összekapcsolás').

Facebook összekapcsolás esetén Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott következő adataihoz való hozzáférést az Adatkezelő részére: nyilvános profil adatok, e-mail cím, ismerősök listája. Amennyiben Felhasználó Facebook regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során Felhasználónak külön meg kell adnia, illetve módosítania kell.

Hírlevél feliratkozás

A Honlapok használata közben, a Felhasználóknak lehetőségük van az Adatkezelő különböző hírlevél csatornáira feliratkozni. A hírlevélre való feliratkozás közben a következő személyes adatokat szükséges megadni:

 • Teljes név
 • E-mail cím

Hírlevél fel és leiratkozás mindig a különböző hírlevélcsatornákon történik. Így ha a Felhasználó a Honlapok Blog oldalán iratkozik fel, csak új bejegyzésekkel kapcsolatos híreket kap, míg ha rendelés közben iratkozik fel, úgy általános és célzott direkt marketing leveleket kap. A hírlevél leiratkozását a kiküldött levél alján található 'Leiratkozom' gombra kattintva teheti meg, és így csak arról a bizonyos csatornáról iratkozik le. Továbbiakban arról a csatornáról nem kap több e-mailt, viszont más csatornákról kaphat, ha feliratkozott.

3.) Adatkezelés célja és időtartalma

Az Adatkezelő a Honlapokon elérhető szolgáltatások nyújtásához és a Honlapok felhasználói élmény javításának kapcsán a következő célokra használja fel az adatokat:

 • A Honlapokon történő regisztráció és rendelés során: Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Honlap üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, a megrendelés teljesítése céljából az adatok továbbítása a Felhasználó által kiválasztott, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló Partner étterem (a továbbiakban: 'Partner') részére, valamint kapcsolattartás, és a késöbbi számlázás, elszámolhatóság. (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101016/2016.)
 • Felhasználói adatok nem kerülnek törlésre azonnal a rendelés után, hiszen a számlázáshoz és késöbbi jogvitákhoz szükség van rá, így minimum addig tárolhatóak azok. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a jelenlegi szabályozások alapján az adatait 8 évre visszamenőleg tárolhatjuk, és ha netán ez a szabályozás változik, azt is elfogadja!
 • Facebook összekapcsolás esetén: Az adatkezelés célja a Felhasználó regisztrációjának, illetve későbbi, Facebook profillal történő belépésének biztosítása.
 • A Hírlevélre történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése az Felhasználó által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: 'Hírlevél').

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Honlapokon történő rendelés, illetve a Hírlevél, Promóciós hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek, valamint Promóciós hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

4.) Adattovábbítás

A Honlapokon elérhető szolgáltatás teljesítése érdekében Adatkezelő a Felhasználó rendelése során megadott adatai közül a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat – Felhasználó neve, e-mail címe, szállítási címe, telefonszáma, fizetés módja, megjegyzés – átadja annak a Partnernek, amelytől a Felhasználó a Honlapokon elérhető szolgáltatást meg kívánja rendelni.

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Partner részére történő átadását követően ezen adatok Partner általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Partner adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Partner honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

5.) Személyes adatok kezelése

A regisztráció, rendelés, a Facebook összekapcsolás, a Hírlevélre történő feliratkozás során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Honlapokon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

6.) Adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • Bármely Honlap adatainak kezelését a V&T Globál Szolgáltató Kft. végzi.
 • A www.fairfood.hu honlapon leadott adatok további kezelője a FairFair Tanácsadó Kft.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

7.) A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@ehenhalok.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1158 Budapest, Thököly út 23., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, e-mailben válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@ehenhalok.hu e-mail címen vagy a 1158 Budapest, Thököly út 23. címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@ehenhalok.hu e-mail címén vagy postai úton a 1158 Budapest, Thököly út 23. címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet vagy Promóciós hírlevelet (a 3. pontban meghatározott eset kivételével). A Felhasználó a Hírlevelek, Promóciós hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@ehenhalok.hu címen, illetve a 1158 Budapest, Thököly út 23. címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a Hírlevél küldést érinti, akkor Adatkezelő csak a Hírlevelekre vonatkozó direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybevett Honlap szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

9.) A Felhasználóktól független nem személyes adatok gyűjtése

Holnapok használata közben gyűjtött adatok.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapokon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Honlapok látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Honlapok használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Honlapok látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) férnek hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Honlap küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a Honlapok felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 111.222.44.02), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa és verziója, a domain név, ahonnan a felhasználó a Honlapra látogatott, valamint a felhasználó által, a Honlapon belül meglátogatott aloldalak, a Honlapon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Honlapok azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

10.) Hogyan használjuk ezeket a nem személyes adatokat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Honlapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Honlap látogatási adatok nyomon követése, és a Honlap használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Honlapon), illetve jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Honlapok funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Honlap teljes használatáról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Honlapok használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

11.) Cookie-k kikapcsolása

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Honlapok használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Honlapon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Honlap felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

12.) Harmadik személyek által elhelyezett Cookie-k

A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

13.) Külső linkek

Az Adatkezelő a Honlapról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról.

14.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Honlapon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Honlapról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

15.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@ehenhalok.hu e-mail címre, vagy a 1158 Budapest, Thököly út 23. címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

16.) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Budapest, 2018. január 1.

Iratkozz fel hírlevelünkre